ADACEL inj. sus.

injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

DR: Sanofi Pasteur, Lyon, Francie.

S: Diphtheriae anatoxinum min. 2 IU, Tetani anatoxinum min. 20 IU, Bordetellae pertussis antigena: Pertussis anatoxinum 2,5 mikrogramu, Pertussis haemagglutininum filamentosum 5 mikrogramů, Pertactinum 3 mikrogramy, Fimbriae typi 2 et 3 - 5 mikrogramů v 1 dávce (0,5 ml) injekční suspenze.

FS: Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

I: K aktivní imunizaci proti tetanu, difterii a pertusi u osob od 4 let věku jako posilovací dávka (booster) po základním očkování. Použití vakcíny má být v souladu s oficiálními doporučeními.

SK: Přecitlivělost na kteroukoli složku vakcíny a na rezidua z výrobního procesu (formaldehyd, glutaraldehyd), přecitlivělost na vakcínu proti difterii, tetanu nebo pertusi, encefalopatie v období 7 dnů po podání předchozí dávky jakékoliv vakcíny obsahující pertusovou složku, akutní závažné horečnaté onemocnění.

D: 1 dávka 0,5 ml intramuskulárně.
Vakcína se má podávat v souladu s oficiálním doporučením ohledně používání vakcín, které mají nízkou dávku difterického, tetanického a pertusových antigenů.
Jedinci s nekompletní nebo chybějící primární vakcinací proti difterii a tetanu nemají být vakcínou očkováni. Podání vakcíny jedincům s nekompletním nebo chybějícím očkováním proti pertusi se nevylučuje. Odpověď na podání posilovací dávky lze však očekávat jen u osob, které v minulosti podstoupily základní očkování nebo které prodělaly přirozenou infekci.
Vakcínu lze použít k opakované vakcinaci v 5 až 10letých intervalech pro posílení imunity proti difterii, tetanu a pertusi (v souladu s oficiálním doporučením).
Vakcína může být na základě oficiálních doporučení podána samostatně nebo současně s imunoglobulinem proti tetanu při ošetření poranění, u kterých hrozí infekce tetanem.

ZP: Aplikuje se intramuskulárně přednostně do deltového svalu. Ve výjimečných případech, např. u osob léčených antikoagulancii nebo s poruchami krevní srážlivosti, lze vakcínu podat subkutánně. Nesmí být v žádném případě aplikována intravaskulárně! Před aplikací musí být vakcína řádně protřepána.

PE: 36

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), chránit před mrazem. Uchovávat předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pokud vakcína zmrzla, je třeba ji zlikvidovat.