BOOSTRIX POLIO inj. sus.

injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

DR: GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, ČR.

S: Diphtheriae anatoxinum min. 2 IU, Tetani anatoxinum min. 20 IU, Pertussis anatoxinum 8 mikrogramů, Pertussis haemagglutininum filamentosum 8 mikrogramů, Pertactinum 2,5 mikrogramu, Virus poliomyelitidis typus 1 inactivatum (Mahoney) 40 DU, Virus poliomyelitidis typus 2 inactivatum (MEF-1) 8 DU, Virus poliomyelitidis typus 3 inactivatum (Saukett) 32 DU v 1 dávce (0,5 ml) injekční suspenze.

FS: Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

I: K podání posilovací dávky v rámci přeočkování proti difterii, tetanu, pertusi a poliomyelitidě u osob starších než 3 roky.   Podávání vakcíny se má řídit oficiálními doporučeními.

SK: Přecitlivělost na složky vakcíny, přecitlivělost na neomycin, polymyxin B a polysorbát 80, reakce přecitlivělosti po předchozí aplikaci vakcíny proti difterii, tetanu, pertusi nebo poliomyelitidě, encefalopatie v období 7 dnů po podání předchozí dávky jakékoliv vakcíny obsahující pertusovou složku, aplikace jedincům, u kterých se po předchozím podání vakcín proti difterii a/nebo tetanu vyskytla přechodná trombocytopenie nebo neurologické komplikace, akutní horečnaté onemocnění.

D: Jedna dávka 0,5 ml.
Vakcína se má podávat v souladu s oficiálními doporučeními ohledně používání vakcín se sníženou dávkou difterického anatoxinu, tetanického anatoxinu a pertusových antigenů v kombinaci s antigeny poliomyelitidy.
Vakcína může být podávána dospívajícím a dospělým s neznámým stavem vakcinace nebo s nedokončenou vakcinací proti difterii, tetanu a pertusi jako součást imunizační série proti difterii, tetanu a pertusi a poliomyelitidě. Na základě údajů u dospělých se doporučují 2 dodatečné dávky vakcíny obsahující antigeny difterie a tetanu 1 a 6 měsíců po podání první dávky, aby se docílilo maximální vakcinační odpovědi proti difterii a tetanu.
Vakcínu lze použít k očkování osob, které utrpěly zranění s možnou kontaminací bakteriemi tetanu a které se v minulosti podrobily základnímu očkování proti tetanu a u nichž je indikováno podání posilovací dávky proti difterii, pertusi a poliomyelitidě. V souladu s místními doporučeními se má současně podat specifický protitetanový imunoglobulin.
Přeočkování proti difterii, tetanu, pertusi a poliomyelitidě se má provádět v intervalech daných oficiálními doporučeními.

ZP: K intramuskulární aplikaci, přednostně do deltoidní oblasti. Nesmí být za žádných okolností aplikována intravaskulárně! Před aplikací musí být vakcína řádně protřepána.

PE: 36, po vyjmutí vakcíny z chladničky je vakcína stabilní 8 hodin při 21 st. C.

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), nesmí zmrznout. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.