FSME-IMMUN 0.25 ml inj. sus.

injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

DR: Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

S: Virus encephalitidis ixodibus inactivatum purificatum 1,2 mikrogramu v 0,25 ml (1 dávka) injekční suspenze.

FS: Imunopreparát, vakcína proti klíšťové encefalitidě.

I: Aktivní (profylaktická) imunizace proti klíšťové encefalitidě u dětí od 1 roku do 15 let. Vakcína má být podávána na základě oficiálních doporučení týkajících se potřeby očkování proti klíšťové encefalitidě a jeho načasování.

SK: Přecitlivělost na složky přípravku či výrobní rezidua (formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfát); závažná přecitlivělost (anafylaktická reakce) na vaječné a kuřecí proteiny; vakcinaci je třeba odložit u osob se středně závažným až závažným akutním onemocněním.

D: Základní očkování se skládá ze 3 dávek: 1. dávka 0,25 ml ve zvoleném termínu; 2. dávka 0,25 ml 1-3 měsíce po 1. dávce (pokud je třeba rychle zajistit imunitní odpověď, může být 2. dávka podána 2 týdny po první dávce); 3. dávka má být podána za 5-12 měsíců po 2. dávce. Po prvních dvou dávkách se očekává dostatečná ochrana pro nadcházející sezónu klíšťat, po třetí dávce je očekávaná ochrana nejméně po dobu 3 let.
Aby bylo dosaženo imunity před začátkem sezónní aktivity klíšťat, měla by být 1. a 2. dávka podána nejlépe během zimních měsíců. Vakcinační schéma by se mělo zakončit třetí dávkou vakcíny během stejné sezóny klíšťat nebo nejpozději před začátkem následující sezóny klíšťat.
První přeočkování by se mělo provést 3 roky po aplikaci třetí dávky. Následná přeočkování mají být prováděna každých 5 let.
Prodloužení intervalu mezi jakoukoli dávkou (základního očkování i přeočkování) může mít za následek nedostatečnou ochranu proti infekci. Nicméně v případě přerušení očkovacího schématu po alespoň 2 předchozích dávkách je pro pokračování v očkovacím schématu dostatečná 1 vyrovnávací dávka (nebylo zkoumáno u dětí do 6 let).

ZP: Aplikuje se intramuskulárně do deltoidní oblasti (u dětí do 18 měsíců lze aplikovat do anterolaterální části stehna). Ve výjimečných případech (u subjektů s poruchou srážlivosti krve nebo u subjektů profylakticky léčených antikoagulancii) lze vakcínu podat subkutánně. Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně! Před aplikací se musí vakcína řádně protřepat a vizuálně zkontrolovat vzhled suspenze. Vakcína by před použitím měla dosáhnout pokojové teploty.

PE: 30

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), inj. stříkačku uchovávat v krabičce, aby byla chráněna před světlem. Chránit před mrazem.