HEXACIMA inj. sus.

injekční suspenze/injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

DR: Sanofi Pasteur S.A., Lyon, Francie.

S: Diphtheriae anatoxinum min. 20 IU, Tetani anatoxinum min. 40 IU, Pertussis anatoxinum 25 mikrogramů, Pertussis haemagglutininum filamentosum 25 mikrogramů, Virus poliomyelitidis typus 1 inactivatum 40 DU, Virus poliomyelitidis typus 2 inactivatum 8 DU, Virus poliomyelitidis typus 3 inactivatum 32 DU, Tegiminis hepatitidis B antigenum 10 mikrogramů, Haemophili influenzae typi b polysaccharidum (Polyribosylribitoli phosphas) 12 mikrogramů coniugatum cum tetani proteino 22-36 mikrogramů v 1 dávce 0,5 ml injekční suspenze.

FS: Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

I: Základní očkování a přeočkování kojenců a batolat ve věku od 6 týdnů proti difterii, tetanu, pertusi, hepatitidě B, dětské obrně a invazivním onemocněním způsobeným Haemophilus influenzae typu b. Použití vakcíny má být v souladu s oficiálními doporučeními.

SK: Přecitlivělost na složky vakcíny a na rezidua z výrobního procesu, na jakoukoliv vakcínu proti pertusi, reakce přecitlivělosti po předchozím podání přípravku nebo vakcíny obsahující stejné látky nebo složky, encefalopatie neznámé etiologie v období 7 dnů po podání předchozí dávky jakékoliv vakcíny obsahující pertusovou složku, očkování má být odloženo u osob s akutním horečnatým onemocněním nebo infekcí, lehká infekce není kontraindikací vakcinace.

D: Základní očkování: 2 dávky po 0,5 ml v intervalu min. 8 týdnů nebo 3 dávky v intervalu min. 4 týdnů v souladu s oficiálními doporučeními.
Jsou možná všechna očkovací schémata, včetně Rozšířeného programu imunizace WHO (WHO Expanded Program on Immunisation) v 6., 10., 14. týdnu, bez ohledu na to, zda byla při narození provedena vakcinace proti hepatitidě B. Jestliže je při narození podána první dávka vakcíny proti hepatitidě B, může být vakcína Hexacima použita k podání dalších dávek vakcíny proti hepatitidě B od věku 6 týdnů. Pokud se druhá dávka vakcíny proti hepatitidě B podává před dosažením tohoto věku, je nutné použít monovalentní vakcínu proti hepatitidě B. Pokud byla podána vakcína proti hepatitidě B při narození, lze použít k základnímu očkování dítěte vakcínu Hexacima a pentavalentní vakcínu DTaP-IPV/Hib v sekvenčním schématu hexavalentní/ pentavalentní/hexavalentní v souladu s oficiálními doporučeními.
Přeočkování má být provedeno nejméně 6 měsíců po podání poslední dávky základního očkování v souladu s oficiálními doporučeními. Minimálně musí být podána vakcína s Hib složkou.

ZP: Aplikuje se intramuskulárně, přednostně do anterolaterální části stehna resp. do deltového svalu u starších dětí (od 15 měsíců).
Před aplikací je třeba suspenzi protřepat.
Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

PE: 36

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), chránit před mrazem. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.