MENVEO inj. psl. sol.

prášek a roztok pro injekční roztok
konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y

DR: GSK Vaccines S.r.L., Siena, Itálie.

S: Prášek a roztok pro injekční roztok.
Neisseriae meningitidis A oligosaccharidum 10 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 16,7-33,3 mikrogramů), Neisseriae meningitidis C oligosaccharidum 5 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 7,1-12,5 mikrogramů), Neisseriae meningitidis W135 oligosaccharidum 5 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 3,3-8,3 mikrogramů), Neisseriae meningitidis Y oligosaccharidum 5 mikrogramů (konjugovaný s proteinem Corynebacterium diphtheriae CRM197 5,6-10 mikrogramů) v 1 dávce (0,5 ml) rekonstituované vakcíny.

FS: Imunopreparát, meningokoková vakcína.

I: Aktivní imunizace dětí od 2 let, dospívajících a dospělých osob v riziku expozice bakteriím Neisseria meningitidis skupin A, C, W135 a Y s cílem zabránit invazivnímu onemocnění. Použití vakcíny má být v souladu s oficiálními doporučeními.

SK: Přecitlivělost na složky přípravku, na difterický toxoid, život ohrožující reakce po předchozím podání vakcíny obsahující podobné složky. Vakcinaci je třeba odložit u osob s akutním závažným horečnatým onemocněním.

D: 1 dávka 0,5 ml intramuskulárně.
Pro zajištění optimálních hladin protilátek proti všem séroskupinám obsaženým ve vakcíně je třeba primární vakcinaci dokončit 1 měsíc před rizikem expozice kmeny Neisseria meningitidis skupiny A, C, W135 a Y.
Vakcínu Menveo lze podat jako posilovací dávku u subjektů primárně očkovaných vakcínou Menveo či jinou konjugovanou meningokokovou vakcínou nebo meningokokovou nekonjugovanou polysacharidovou vakcínou. Potřebu a načasování posilovací dávky u subjektů dříve očkovaných vakcínou Menveo je třeba určit podle národních doporučení.

ZP: Po rekonstituci se aplikuje intramuskulárně, přednostně do deltového svalu.
Vakcína nesmí být podávána intravaskulárně, subkutánně ani intradermálně.

PE: 36

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), chránit před mrazem. Lahvičky uchovávat ve vnější krabičce, aby byly chráněny před světlem.