NIMENRIX inj. pso. lqf.

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y

DR: Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles, Belgie.

S: Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.
Po rekonstituci obsahuje 1 dávka (0,5 ml): Neisseriae meningitidis A polysaccharidum 5 mikrogramů, Neisseriae meningitidis C polysaccharidum 5 mikrogramů, Neisseriae meningitidis W-135 polysaccharidum 5 mikrogramů, Neisseriae meningitidis Y polysaccharidum 5 mikrogramů (konjugováno na tetanický toxoid 44 mikrogramů).

FS: Imunopreparát, meningokoková vakcína.

I: Aktivní imunizace osob od 6 týdnů věku proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému Neisseria meningitidis skupiny A, C, W-135 a Y.

SK: Přecitlivělost na složky přípravku. Vakcinaci je třeba odložit u osob se závažným akutním horečnatým onemocněním.

D: Děti 6-12 týdnů: základní očkování 2 dávky 0,5 ml intramuskulárně v intervalu 2 měsíců, 3. (posilovací) dávka se doporučuje ve věku 12 měsíců.
Děti od 12 měsíců, dospívající a dospělí: 1 dávka 0,5 ml intramuskulárně. U určitých osob, u kterých se očekává vyšší riziko expozice meningokokům příslušných skupin a invazivního meningokokového onemocnění, lze zvážit podání druhé dávky vakcíny.
Dříve očkovaní jedinci od 12 měsíců, dospívající a dospělí: vakcínu lze podat jako přeočkování jedincům, kteří dříve dostali základní očkování konjugovanou či polysacharidovou meningokokovou vakcínou.

ZP: Po rekonstituci se aplikuje intramuskulárně, u kojenců do anterolaterální oblasti stehna, u jedinců od 1 roku do anterolaterální oblasti stehna nebo do deltového svalu. Vakcína nesmí být za žádných okolností podávána intravaskulárně, intradermálně ani subkutánně.

PE: 48

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), chránit před mrazem. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.