PREVENAR 13 inj. sus.

injekční suspenze; pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína
(13-valentní, adsorbovaná)

DR: Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles, Belgie.

S: Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum:
Streptococci pneumoniae serotypi 1 polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 3 polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 4 polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 5 polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 6A polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 6B polysaccharidum - 4,4 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 7F polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 9V polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 14 polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 18C polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 19A polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 19F polysaccharidum - 2,2 mikrogramu, Streptococci pneumoniae serotypi 23F polysaccharidum - 2,2 mikrogramu v 1 dávce 0,5 ml injekční suspenze.

FS: Vakcína proti pneumokokovým infekcím.

I: Aktivní imunizace k prevenci invazivních onemocnění, pneumonie a akutní otitis media vyvolaných Streptococcus pneumoniae u kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů do 17 let.
Aktivní imunizace k prevenci invazivních onemocnění a pneumonie způsobených Streptococcus pneumoniae u dospělých od 18 let a starších pacientů.
O použití přípravku se má rozhodnout na podkladě oficiálních doporučení, která berou v úvahu riziko invazivního onemocnění a pneumonie v různých věkových skupinách, další komorbidity, jakož i epidemiologickou rozmanitost sérotypů v různých zeměpisných oblastech.

SK: Přecitlivělost na složky přípravku, přecitlivělost na difterický toxoid. Očkování má být odloženo u osob s akutním závažným horečnatým onemocněním.

D: Kojenci 6 týdnů-6 měsíců: základní očkování 3 dávky po 0,5 ml s odstupem nejméně 1 měsíc mezi dávkami, první dávka se podává obvykle ve věku 2 měsíců a může být podána nejdříve ve věku 6 týdnů. Čtvrtou, posilovací dávku se doporučuje podat ve věku 11-15 měsíců.
Alternativně, je-li Prevenar 13 podáván jako součást rutinního očkovacího kalendáře u kojenců, lze zvážit schéma 2 dávek základního očkování. První dávka může být podána od 2 měsíců věku, druhá dávka o 2 měsíce později, třetí dávku (booster) se doporučuje podat ve věku 11-15 měsíců.
Dříve neočkovaní starší kojenci a děti: kojenci 7-11 měsíců: 2 dávky po 0,5 ml s odstupem nejméně 1 měsíc mezi dávkami, třetí dávku se doporučuje podat ve druhém roce života.
Děti 12-23 měsíců: 2 dávky po 0,5 ml s odstupem nejméně 2 měsíce.
Děti 2-17 let: 1 samostatná dávka.
Očkovací schéma pro Prevenar 13 u kojenců a dětí dříve očkovaných přípravkem Prevenar (7-valentní vakcína). Kojenci a děti, u nichž bylo očkování zahájeno přípravkem Prevenar, mohou být převedeni na Prevenar 13 v kterémkoli stadiu očkování.
Malé děti (ve věku 12-59 měsíců), které byly očkované přípravkem Prevenar (7-valentní) v kompletním schématu, by měly dostat 1 dávku po 0,5 ml přípravku Prevenar 13, pro navození imunitní odpovědi vůči 6 dalším sérotypům. Tato dávka by měla být podána nejméně 8 týdnů po poslední dávce vakcíny Prevenar (7-valentní). Děti ve věku od 5 do 17 let mohou dostat 1 dávku Prevenar 13, pokud byly dříve očkovány 1 nebo více dávkami přípravku Prevenar. Dávka přípravku Prevenar 13 by měla být podána nejméně 8 týdnů po poslední dávce přípravku Prevenar (7-valentní).
Dospělí od 18 let a starší pacienti: 1 samostatná dávka. Potřeba revakcinace nebyla stanovena.

ZP: Podává se intramuskulární injekcí přednostně do anterolaterální části stehna u kojenců nebo do deltoidní oblasti u dětí a dospělých. Nesmí se podat intravenózně! Před aplikací je třeba vakcínu řádně protřepat do vzniku homogenní bílé suspenze.

PE: 24 (vícedávkový obal), 36 (ostatní). Vícedávkový obal po prvním použití max. 28 dnů při teplotě 2-8 st. C.

ZS: Při teplotě 2-8 st. C (v chladničce), chránit před mrazem.