PRIORIX AMPULE inj. pso. lqf.
PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA inj. pso. lqf.

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

DR: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie.

S: Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.
Virus morbillorum vivum attenuatum (kmen Schwarz) min. 10 na 3 CCID50, Virus parotitidis vivum attenuatum (kmen RIT 4385, odvozený z kmene Jeryl Lynn) min. 10 na 3,7 CCID50, Virus rubellae vivum attenuatum (kmen Wistar RA 27/3) min. 10 na 3 CCID50 v 1 dávce (0,5 ml).

FS: Imunopreparát, kombinovaná vakcína.

I: Aktivní imunizace proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám u dětí od 9 měsíců, dospívajících a dospělých. Vakcinace se má provádět na základě oficiálních doporučení.

SK: Přecitlivělost na složky vakcíny, přecitlivělost na neomycin, na vaječný protein, závažný primární nebo sekundární imunodeficit, závažné akutní horečnaté onemocnění, těhotenství (očkovaná nemá otěhotnět 1 měsíc po vakcinaci).

D: Jedna dávka 0,5 ml. Může se podat v rámci základního očkování i jako posilovací dávka podle doporučených schémat.

ZP: Po rekonstituci se aplikuje subkutánně. Může se podat také intramuskulárně do deltoidní oblasti nebo do anterolaterální oblasti stehna. Vakcínu nelze v žádném případě aplikovat intravaskulárně!
Před aplikací je nutné vyčkat do zaschnutí dezinfekčního prostředku, aby nedošlo k inaktivaci atenuovaných virů ve vakcíně.

PE: 24, vakcínu aplikovat ihned po rekonstituci; není-li to možné, rekonstituovanou vakcínu uchovávat při 2-8 st. C a použít nejdéle do 8 hodin.

ZS: Při teplotě 2-8 st. C, chránit před mrazem. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Doporučené podmínky pro uchovávání musí být respektovány i během transportu.